Nämnd   Familjenämnd
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Magnus Hammarskjöld M Ordförande
Gunilla Quist-Lundin M Vice ordförande
Christin Andersson SJP Ledamot SJÖBO
Jörgen Carlsson S Ledamot
Fredrik Jönsson SD Ledamot
Jan Friheden MP Ledamot
Carl-Anders Lillås KD Ledamot
Jonas Nordling L Ledamot
Lise-Lotte Nilsson S Ledamot
Jörgen Ny C Ledamot
Mariana Ramelius SD Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jimmy Malmros SD Ersättare
Susan Melsen M Ersättare
Patrick Nielsen M Ersättare
Tord Svensson S Ersättare SJÖBO
Lise Willumsen V Ersättare SJÖBO
Wiggo Wrangborg M Ersättare
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26