Nämnd   Familjenämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susan Melsen M Ordförande
Göran Fröjd M Vice ordförande
Gunilla Quist-Lundin M Ledamot
Wiggo Wrangborg M Ledamot
Karin Olsson C Ledamot SJÖBO
Henric Sjöstrand C Ledamot
Jörgen Carlsson S Ledamot
Lise-Lotte Nilsson S Ledamot
Camilla Windh S Ledamot
Sven Ternov V Ledamot
Kent Borgström SD Ledamot
Lena Söderberg SD Ledamot
Linus Nilsson SD Ledamot
Linnea Nilsson KD Ledamot
Carl-Anders Lillås KD Ledamot
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant MP Ersättare
Christin Andersson SJP Ersättare SJÖBO
Sara Andersson M Ersättare
Fredrik Hellwig KD Ersättare
Lars Lundberg KD Ersättare
Caroline Melander Andersson M Ersättare
Jozefine Nybom SD Ersättare
Charlotte Ramel Andersson L Ersättare SJÖBO
Tord Svensson S Ersättare SJÖBO
Nils Tykesson S Ersättare
 
Uppdaterad 2021-03-05 06:00:23