Nämnd   Familjenämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susan Melsen M Ordförande
Göran Fröjd M Vice ordförande
Kent Borgström SD Ledamot
Jörgen Carlsson S Ledamot
Karin Olsson C Ledamot SJÖBO
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Lundberg KD Ersättare
Linnea Nilsson KD Ersättare
Lise-Lotte Nilsson S Ersättare
Gunilla Quist-Lundin M Ersättare
Wiggo Wrangborg M Ersättare
 
Uppdaterad 2021-05-08 06:00:21