Nämnd   Samhallsbyggnadsnamndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jörgen Ny C Ordförande
Michael Smedberg M Vice ordförande REDSKAPSGATAN
Joakim Folkesson SD Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sonya Jonasson S Personlig ersättare SJÖBO
Lars Wilhelm Larsson SD Personlig ersättare
Cecilia Rosenqvist Perry M Personlig ersättare
 
Uppdaterad 2021-09-18 06:00:24