Nämnd   Samhallsbyggnadsnamnden Myndighetsutskott
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars-Åke Roos M Ordförande
Henrik Sonesson SJP Vice ordförande
Per Roos S Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Johan Holgersson SD Personlig ersättare
John-Erik Ottosson C Personlig ersättare
Cecilia Rosenqvist Perry M Personlig ersättare
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26