Nämnd   Valnämnden
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rickard Sjöholm M Ordförande
Ulla Valldén S Vice ordförande
Cecilia Rosenqvist Perry M Ledamot
Göte Lööw C Ledamot
Siv-Britt Mauritzson S Ledamot
Pia Almgren SJP Ledamot
Monica Brixeling KD Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann-Christine Kullgren M Personlig ersättare BLENTARP
Inger Malmberg S Personlig ersättare
Tommy Möller C Personlig ersättare
Yvonne Roos S Personlig ersättare
Mona Rosell-Jönsson M Personlig ersättare
John-Ingvar Rosengren SJP Personlig ersättare
Sven Yngve Sjöbäck KD Personlig ersättare
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26