Nämnd   Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Berit Lundström M Ordförande
Lena Blennow-Andersson M Vice ordförande
Yvonne Roos S Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann-Christine Kullgren M Ersättare BLENTARP
Malin Nilsson M Ersättare
Liz-Beth Persson S Ersättare BLENTARP
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26