Nämnd   Vård- och omsorgsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Berit Lundström M Ordförande
Lena Blennow-Andersson M Vice ordförande
Ann-Christine Kullgren M Ledamot BLENTARP
Bertil Hultén M Ledamot BLENTARP
Lars Lundgren C Ledamot
Pia Arndorff S Ledamot
Bengt Ohlsson S Ledamot SJÖBO
Katarina Ståhlberg KD Ledamot
Maria Larsson SD Ledamot
Monica Rörstam SD Ledamot
Susann Gustafsson SD Ledamot BLENTARP
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Staffan Birkegård M Ersättare
Gunborg Johansson M Ersättare
Susanne Lillås KD Ersättare
Peder Nilsson SD Ersättare
Liz-Beth Persson S Ersättare BLENTARP
Rickard Sjöholm M Ersättare
 
Uppdaterad 2021-05-08 06:00:21