Nämnd   Familjenämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Wiggo Wrangborg M Ledamot
Camilla Windh S Ledamot
Sven Ternov V Ledamot
Lena Söderberg SD Ledamot
Henric Sjöstrand C Ledamot
Gunilla Quist-Lundin M Ledamot
Karin Olsson C Ledamot SJÖBO
Jozefine Nybom SD Ledamot
Lise-Lotte Nilsson S Ledamot
Linnea Nilsson KD Ledamot
Susan Melsen M Ordförande
Carl-Anders Lillås KD Ledamot
Göran Fröjd M Vice ordförande
Jörgen Carlsson S Ledamot
Kent Borgström SD Ledamot
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Nils Tykesson S Ersättare
Tord Svensson S Ersättare SJÖBO
Greger Sandell M Ersättare
Charlotte Ramel Andersson L Ersättare SJÖBO
Caroline Melander Andersson M Ersättare
Lars Lundberg KD Ersättare
Stefan Larsson SD Ersättare
Fredrik Hellwig KD Ersättare
Sara Andersson M Ersättare
Christin Andersson SJP Ersättare SJÖBO
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26