Nämnd   Familjenämndens arbetsutskott myndighetsfrågor
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Camilla Windh S Vice ordförande
Gunilla Quist-Lundin M Ordförande
Kent Borgström SD Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Wiggo Wrangborg M Ersättare
Tord Svensson S Ersättare SJÖBO
Lars Lundberg KD Ersättare
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26