Nämnd   Samhallsbyggnadsnamnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Michael Smedberg M Vice ordförande REDSKAPSGATAN
Cecilia Rosenqvist Perry M Ledamot
Jörgen Ny C Ordförande
Thomas Nilsson M Ledamot
Lars Wilhelm Larsson SD Ledamot
Sonya Jonasson S Ledamot SJÖBO
Christer Hovbrand S Ledamot
Joakim Folkesson SD Ledamot
Simon Diaz KD Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Camilla Windh S Ersättare
Tommy Lövgren C Ersättare
Leif Jönsson SD Ersättare
Niklas Håkansson SD Ersättare
Therese Bengtsson M Ersättare
 
Uppdaterad 2021-04-13 06:00:23