Nämnd   Samhallsbyggnadsnamndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Michael Smedberg M Vice ordförande REDSKAPSGATAN
Jörgen Ny C Ordförande
Joakim Folkesson SD Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Cecilia Rosenqvist Perry M Personlig ersättare
Lars Wilhelm Larsson SD Personlig ersättare
Sonya Jonasson S Personlig ersättare SJÖBO
 
Uppdaterad 2021-01-28 06:00:23