Nämnd   Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Katarina Ståhlberg KD Ledamot
Berit Lundström M Ordförande
Maria Larsson SD Ledamot
Lena Blennow-Andersson M Vice ordförande
Pia Arndorff S Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Monica Rörstam SD Ersättare
Bengt Ohlsson S Ersättare SJÖBO
Susanne Lillås KD Ersättare
Ann-Christine Kullgren M Ersättare BLENTARP
Bertil Hultén M Ersättare BLENTARP
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26