Nämnd   Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Katarina Ståhlberg KD Ledamot
Berit Lundström M Ordförande
Lena Blennow-Andersson M Vice ordförande
Pia Arndorff S Ledamot
Maria Larsson SD Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susanne Lillås KD Ersättare
Bertil Hultén M Ersättare BLENTARP
Ann-Christine Kullgren M Ersättare BLENTARP
Bengt Ohlsson S Ersättare SJÖBO
Monica Rörstam SD Ersättare
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26