Nämnd   Familjenämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susan Melsen M Ordförande
Göran Fröjd M Vice ordförande
Sven Ternov V Ledamot
Camilla Windh S Ledamot
Kent Borgström SD Ledamot
Linnea Nilsson KD Ledamot
Henric Sjöstrand C Ledamot
Lena Söderberg SD Ledamot
Jozefine Nybom SD Ledamot
Wiggo Wrangborg M Ledamot
Gunilla Quist-Lundin M Ledamot
Jörgen Carlsson S Ledamot
Karin Olsson C Ledamot SJÖBO
Lise-Lotte Nilsson S Ledamot
Carl-Anders Lillås KD Ledamot
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Lundberg KD Ersättare
Fredrik Hellwig KD Ersättare
Tord Svensson S Ersättare SJÖBO
Charlotte Ramel Andersson L Ersättare SJÖBO
Christin Andersson SJP Ersättare SJÖBO
Nils Tykesson S Ersättare
Sara Andersson M Ersättare
Caroline Melander Andersson M Ersättare
Stefan Larsson SD Ersättare
Greger Sandell M Ersättare
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26