Nämnd   Familjenämndens arbetsutskott myndighetsfrågor
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunilla Quist-Lundin M Ordförande
Camilla Windh S Vice ordförande
Kent Borgström SD Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Wiggo Wrangborg M Ersättare
Tord Svensson S Ersättare SJÖBO
Carl-Anders Lillås KD Ersättare
 
Uppdaterad 2021-01-28 06:00:23