Nämnd   Kommunfullmäktige
2018-10-15 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (49)
Namn Parti Uppdrag Ort
Stefan Lundgren M Ordförande
Christer Hovbrand S 1:e vice ordförande
Kent Borgström SD 2:e vice ordförande
Susann Gustafsson SD Ledamot BLENTARP
Staffan Olenskjöld SD Ledamot
Preben Keldebäk SD Ledamot
Mats Pålsson SD Ledamot
Linus Nilsson SD Ledamot
Lise-Lotte Nilsson S Ledamot
Charlotte Ramel Andersson L Ledamot SJÖBO
Magnus Hammarskjöld M Ledamot
Lena Blennow-Andersson M Ledamot
Jan Friheden MP Ledamot
Ann-Christine Kullgren M Ledamot BLENTARP
Roland Wiking S Ledamot
Lars Svärd SD Ledamot
Christin Andersson SJP Ledamot SJÖBO
Carl-Anders Lillås KD Ledamot
Dragan Tanasijevic V Ledamot BLENTARP
Katarina Ståhlberg KD Ledamot
Jörgen Ny C Ledamot
Magnus Weberg M Ledamot
Cornelia Lovfeldt C Ledamot VOLLSJÖ
Göran Fröjd M Ledamot
Camilla Osterman C Ledamot
Monica Rörstam SD Ledamot
Susan Melsen M Ledamot
Joakim Folkesson SD Ledamot
André Af Geijerstam SD Ledamot BLENTARP
Lars Norrman SD Ledamot RYDSGÅRD
Titti Swenson SD Ledamot
Leif Jönsson SD Ledamot
Maria Larsson SD Ledamot
Kent Ivan Andersson M Ledamot
Cecilia Rosenqvist Perry M Ledamot
Lucas Lennartsson V Ledamot
Lars Lundberg KD Ledamot
Gunilla Quist-Lundin M Ledamot
Jörgen Carlsson S Ledamot
Bo Jersling S Ledamot SJÖBO
Thomas Quist M Ledamot BLENTARP
Jörgen Jönsson C Ledamot
Gull-Britt Kristersson S Ledamot
Liz-Beth Persson S Ledamot BLENTARP
Cecilia Olsson Carlsson S Ledamot LÖVESTAD
Berit Lundström M Ledamot
Ulrika Axelsson C Ledamot
Johan Söderlin SJP Ledamot
Bror Ahlin M Ledamot VOLLSJÖ
Ersättare (31)
Namn Parti Uppdrag Ort
Wiggo Wrangborg M Ersättare
Ingrid Sandelin L Ersättare
Ulla Valldén S Ersättare
Sonya Jonasson S Ersättare SJÖBO
Roger Karlsson SJP Ersättare
Cornelis Hermus M Ersättare BLENTARP
Daniel Krondahl V Ersättare
Karin Olsson C Ersättare SJÖBO
Gunborg Johansson M Ersättare
John-Erik Ottosson C Ersättare
Bo Olsson M Ersättare
Fredrik Hellwig KD Ersättare
Bengt Ohlsson SD Ersättare
Magnus Olsson SJP Ersättare
Bengt Ohlsson S Ersättare SJÖBO
Tommy Lövgren C Ersättare
Christer Nicklasson L Ersättare
Lars Tilly SD Ersättare
Kristian Lundström M Ersättare SJÖBO
Jolanta Anderberg SD Ersättare SJÖBO
Margareta Fries MP Ersättare
Joakim Westesson KD Ersättare
Michael Smedberg M Ersättare REDSKAPSGATAN
Sven Ternov V Ersättare
Sven Åkerblom MP Ersättare
Camilla Windh S Ersättare
Ylva Karlsson M Ersättare -
Denny Gansler SD Ersättare
Magnus Nilsson SD Ersättare
Nicklas Knöös SD Ersättare
Karl-Erik Andersson SD Ersättare
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26