Nämnd   Valnämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rickard Sjöholm M Ordförande
Margareta Olsson M Vice ordförande SJÖBO
Lena Söderberg SD Ledamot
Pernilla Berlin C Ledamot
John-Erik Ottosson C Ledamot
Bengt-Ola Rydberg KD Ledamot SJÖBO
Ulla Valldén S Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Cecilia Rosenqvist Perry M Personlig ersättare
Staffan Birkegård M Personlig ersättare
Arne Axelsson C Personlig ersättare
Göte Lööw C Personlig ersättare
Tord Svensson S Personlig ersättare SJÖBO
Simon Diaz KD Personlig ersättare
Leif Gustafsson SD Personlig ersättare
 
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26