Förtroendevald   Michael Smedberg m <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress   REDSKAPSGATAN 20
Telefon bostad  
Telefon arbete   0416-12381
Telefon mobil   070-547 00 85
Fax  
E-post   info@skanska-tak.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-12-09 --
Samhallsbyggnadsnamnden Vice ordförande 2019-01-01 --
Samhallsbyggnadsnamndens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2021-10-22 06:00:26