Förtroendevald   Ann-Christine Kullgren m <<
Adress   Grangatan 1 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   275 62 BLENTARP
Telefon bostad  
Telefon arbete   0416-13378
Telefon mobil  
Fax  
E-post   072-310 33 78
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Valnämnden Personlig ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2011-01-10
Vård- och omsorgsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2013-03-27
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2013-04-18
Överförmyndarnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämnd Ledamot 2013-03-27 -- 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare 2013-04-18 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande 2014-10-15 -- 2018-10-14
Vård- och omsorgsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Vård- och omsorgsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2021-05-08 06:00:21