Nämnd   Familjenämndens arbetsutskott myndighetsfrågor
2023-01-01 -- 2026-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Camilla Windh S Ordförande
Madelene Skog M Vice ordförande
Titti Swenson SD Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jörgen Carlsson S Ersättare
Lars Lundberg KD Ersättare
Charlotte Ramel Andersson L Ersättare SJÖBO
 
Uppdaterad 2024-06-25 06:00:32