Nämnd   Familjenämndens arbetsutskott myndighetsfrågor
2023-01-01 -- 2026-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Camilla Windh S Ordförande
Göran Fröjd M Vice ordförande
Titti Swenson SD Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jörgen Carlsson S Ersättare
Lars Lundberg KD Ersättare
Susan Melsen M Ersättare
 
Uppdaterad 2023-10-02 06:00:27