Nämnd   Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
2023-01-01 -- 2026-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Roland Wiking S Ordförande
Berit Lundström M Vice ordförande
Staffan Olenskjöld SD Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lena Blennow-Andersson M Ersättare
Lena Sjögren S Ersättare
Katarina Ståhlberg KD Ersättare
 
Uppdaterad 2023-10-02 06:00:27