Nämnd   Familjenämnd
2023-01-01 -- 2026-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rickard Sjöholm M Ordförande
Greger Sandell M 1:e vice ordförande
Jozefine Nybom SD 2:e vice ordförande
Magnus Hammarskjöld SD Ledamot
Jörgen Carlsson S Ledamot
Mattias Wallin SD Ledamot
Camilla Windh S Ledamot
Ingrid Dahlström KD Ledamot
Karin Olsson C Ledamot SJÖBO
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Lundberg KD Ersättare
Caroline Melander Andersson M Ersättare
Lise-Lotte Nilsson S Ersättare
Charlotte Ramel Andersson L Ersättare SJÖBO
Titti Swenson SD Ersättare
 
Uppdaterad 2023-10-02 06:00:27