Nämnd   Familjenämndens arbetsutskott
2023-01-01 -- 2026-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susan Melsen M Ordförande
Jörgen Carlsson S Vice ordförande
Jozefine Nybom SD Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Fröjd M Ersättare
Lars Lundberg KD Ersättare
Camilla Windh S Ersättare
 
Uppdaterad 2023-10-02 06:00:27